Основен / Диагностика

T36 - T50 Отравяне с лекарства, лекарства и биологични вещества

Диагностика

T36 Системно антибиотично отравяне

 • T36.0 пеницилини
 • T36.1 Цефалоспорини и други b-лактамаза образуващи антибиотици
 • T36.2 Хлорамфениколови групи
 • T36.3 Макролиди
 • T36.4 Тетрациклини
 • T36.5 Аминогликозидни групи
 • T36.6 Рифампицин
 • T36.7 Системни противогъбични антибиотици
 • T36.8 Други системни антибиотици
 • T36.9 Системни антибиотици, неуточнени

T37 Отравяне от други антиинфекциозни и антипаразитни лекарства със системно действие

 • T37.0 Сулфаниламиди
 • T37.1 Антимикобактериални
 • T37.2 Антималарийни лекарства и лекарства, действащи върху други протозои, паразитиращи в кръвта
 • T37.3 Други антипротозоални лекарства
 • T37.4 Антихелминтик
 • T37.5 Антивирусни лекарства
 • T37.8 Други определени антимикробни и антипаразитни средства със системно действие
 • T37.9 Системни антимикробни и антипаразитни лекарства, неуточнени

T38 Отравяне с хормони, техните синтетични заместители и антагонисти, неупоменати другаде

 • T38.0 Глюкокортикоиди и техните синтетични аналози
 • T38.1 Тиреоидни хормони и техните аналози
 • T38.2 Антитироидни лекарства
 • T38.3 Инсулин и перорални хипогликемични [антидиабетни] лекарства
 • T38.4 Орални контрацептиви
 • T38.5 Други естрогени и прогестерони
 • T38.6 Антигонадотропини, антиестрогени, антиандрогени, неупоменати другаде
 • T38.7 Андрогени и техните анаболни аналози
 • T38.8 Други и неуточнени хормони и техните синтетични заместители
 • T38.9 Други и неуточнени антагонисти на хормоните

T39 Отравяне с неопиоидни аналгетици, антипиретици и антиревматични средства

 • T39.0 Салицилати
 • T39.1 4-аминофенолни производни
 • T39.2 Производни на пиразолон
 • T39.3 Други нестероидни противовъзпалителни средства [NSAID]
 • T39.4 Антиревматични средства
 • T39.8 Други ненаркотични аналгетици и антипиретични лекарства, неупоменати другаде
 • T39.9 Ненаркотични аналгетици, антипиретични и антиревматични лекарства, неуточнени

T40 Отравяне с наркотици и психодислептици [халюциногени]

 • T40.0 Опиум
 • T40.1 Хероин
 • T40.2 Други опиоиди
 • T40.3 Метадон
 • T40.4 Други синтетични лекарства
 • T40.5 Кокаин
 • T40.6 Други и неуточнени лекарства
 • T40.7 Производни на канабис
 • T40.8 LCD LCD
 • T40.9 Други и неуточнени психодислептици [халюциногени]

T41 Отравяне с анестетици и терапевтични газове

 • T41.0 Инхалационни анестетици
 • T41.1 Интравенозни анестетици
 • T41.2 Други и неуточнени средства за обща анестезия
 • T41.3 Локални анестетици
 • T41.4 Анестетици, неуточнени
 • T41.5 Терапевтични газове

T42 Отравяне с антиконвулсанти, успокоителни, хипнотици и антипаркинсонови лекарства

 • T42.0 Производни на гигантоин
 • Т42.1 имуностилбени
 • T42.2 Сукцинимиди и оксазолидиндиони
 • T42.3 Барбитурати
 • T42.4 Бензодиадепини
 • T42.5 Смесени антиепилептични лекарства, неупоменати другаде
 • T42.6 Други антиепилептични, седативни и хипнотични лекарства
 • T42.7 Неопределени антиконвулсанти, успокоителни и хипнотици
 • T42.8 Антипаркинсонови лекарства и други депресанти на централния мускул

T43 Отравяне с психотропни лекарства, които не са класифицирани другаде

 • T43.0 Трициклични и тетрациклични антидепресанти
 • T43.1 Антидепресанти за инхибитор на моноаминооксидазата
 • T43.2 Други и неуточнени антидепресанти
 • T43.3 Антипсихотични и антипсихотични лекарства
 • T43.4 Невролептици-производни от фенотиазиновата серия на бутерофенон и тиоксантен
 • T43.5 Други и неуточнени антипсихотични и антипсихотични лекарства
 • T43.6 Психостимуланти, характеризиращи се с възможността за пристрастяване към тях
 • T43.8 Други психотропни лекарства, които не са класифицирани другаде
 • T43.9 Психотропни лекарства, неуточнени

T44 Отравяне с лекарства, действащи главно върху вегетативната нервна система

 • T44.0 Инхибитори на холинестераза
 • T44.1 Други парасимпатомиметични [холинергични] средства
 • T44.2 Блокиращи агенти на ганглий, неупоменати другаде
 • T44.3 Други парасимпатолитични [антихолинергични и антимускаринови] и спазмолитични лекарства, неупоменати другаде
 • T44.4 Антагонисти на предимно a-адренергични рецептори, които не са класифицирани другаде
 • T44.5 Антагонисти на предимно b-адренергични рецептори, които не са класифицирани другаде
 • T44.6 Антагонисти на a-адренергични рецептори, неупоменати другаде
 • T44.7 Антагонисти на b-адренергични рецептори, неупоменати другаде
 • T44.8 Средства, блокиращи централното действие и адреноневрони, които не са класифицирани другаде
 • T44.9 Други и неуточнени лекарства, действащи предимно върху вегетативната нервна система

T45 Отравяне с лекарства, главно със системно действие, и хематологични агенти, некласифицирани другаде

 • T45.0 Антиалергични и антиеметични средства
 • T45.1 Протитуморни и имуносупресивни лекарства
 • T45.2 Витамини, които не са класифицирани другаде
 • T45.3 Ензими, които не са класифицирани другаде
 • T45.4 Желязо и неговите съединения
 • T45.5 Антикоагуланти
 • T45.6 Лекарства, засягащи фибринолизата
 • T45.7 Антагонисти на антикоагуланти, витамин К и други коагуланти
 • T45.8 Други лекарства, главно със системно действие, и хематологични агенти
 • T45.9 Неопределени препарати с предимно системно действие и хематологични агенти

T46 Отравяне с лекарства, засягащи основно сърдечно-съдовата система

 • T46.0 Сърдечни гликозиди и подобни препарати
 • T46.1 Блокери на калциевите канали
 • T46.2 Други антиаритмични лекарства, неупоменати другаде
 • T46.3 Коронарни разширяващи препарати, неупоменати другаде
 • T46.4 Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим
 • T46.5 Други антихипертензивни средства, които не са класифицирани другаде
 • T46.6 Антихиперлипидемични и антисклеротични лекарства
 • T46.7 периферен вазодилататор
 • T46.8 Анти-варикозни лекарства, включително склерозиращи средства
 • T46.9 Други и неуточнени агенти, засягащи главно сърдечно-съдовата система

T47 Отравяне с лекарства, засягащи главно храносмилателните органи

 • T47.0 Антагонисти на хистаминови Н2 рецептори
 • T47.1 Други антиациди и лекарства, които инхибират стомашната секреция
 • T47.2 Дразнещи лаксативи
 • T47.3 Солев и осмотичен лаксатив
 • T47.4 Други лаксативи
 • T47.5 Храносмилателни стимуланти
 • T47.6 Лекарства против диария
 • T47.7 Повръщащ агент
 • T47.8 Други агенти, действащи предимно върху стомашно-чревния тракт
 • T47.9 Средства, които засягат главно стомашно-чревния тракт, неопределени

T49 Отравяне с локални препарати, засягащи предимно кожата и лигавиците, и с лекарствата, използвани в офталмологичните, УНГ и стоматологичните

 • T49.0 Локални противогъбични, антиинфекциозни и противовъзпалителни лекарства, неупоменати другаде
 • T49.1 Антипритно
 • T49.2 Астрингентни и локални детергенти
 • T49.3 Емолиенти, дразнители и протектанти
 • T49.4 Кератолитични, кератопластични и други препарати и препарати за коса
 • T49.5 Офталмологични препарати и препарати
 • T49.6 Лекарства и средства, използвани в отоларингологичната практика
 • T49.7 Дентални препарати за локално приложение
 • T49.8 Други препарати за локално приложение
 • T49.9 Неопределени теми

T50 Отравяне от диуретици и други неуточнени лекарства, лекарства и биологични вещества

 • T50.0 Минералокортикоиди и техните антагонисти
 • T50.1 Циклични диуретици
 • T50.2 инхибитори на въглеродна анхидраза, производни на бензотиадизин и други диуретични средства
 • T50.3 Лекарства, влияещи върху електролитния, енергийния и водния баланс
 • T50.4 Лекарства, повлияващи метаболизма на пикочната киселина
 • T50.5 Потискащ апетита
 • T50.6 Антидоти и хелатори, неупоменати другаде
 • T50.7 Аналептични лекарства и антагонисти на опиатни рецептори
 • T50.8 Диагностични инструменти
 • T50.9 Други и неуточнени лекарствени продукти, лекарства и биологични вещества

T46 Отравяне с лекарства, засягащи основно сърдечно-съдовата система

ферма групиАктивно веществоТърговски имена

Официалният уебсайт на компанията RLS ®. Начало Енциклопедия на лекарства и фармацевтичен асортимент от стоки на руския Интернет. Каталогът с лекарства Rlsnet.ru предоставя на потребителите достъп до инструкции, цени и описания на лекарства, хранителни добавки, медицински изделия, медицински изделия и други продукти. Фармакологичното ръководство включва информация за състава и формата на освобождаване, фармакологично действие, показания за употреба, противопоказания, странични ефекти, лекарствени взаимодействия, начин на употреба на лекарства, фармацевтични компании. Лекарственият указател съдържа цени на лекарства и фармацевтични продукти в Москва и други руски градове.

Забранено е предаването, копирането, разпространението на информация без разрешение на LLC RLS-Patent.
При цитиране на информационни материали, публикувани на страниците на сайта www.rlsnet.ru, се изисква връзка към източника на информация.

Много повече интересни неща

© РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВИТЕ НА РУСИЯ ® RLS ®, 2000-2020.

Всички права запазени.

Търговската употреба на материали не е разрешена..

Информацията е предназначена за медицински специалисти..

Артериална хипотония или хипотония

Артериалната хипотония (код ICD-10 - I95) е заболяване, характеризиращо се с понижение на налягането с повече от 20% от нормата (100 до 60). Най-често са засегнати млади жени и деца. В зависимост от характера на възникване се разграничават първични и вторични, остри, хронични и ортостатични форми.

описание

Хипотонията (хипотония) е нарушение на съдовия тонус. При здравия човек стесняването и разширяването на кръвоносните съдове става доста бързо. При пациенти с хипотония тази реакция се забавя, което води до лоша циркулация и недостатъчна оксигенация на мозъка, сърцето и други органи.

Механизмът на развитие на хипертония е свързан с един от факторите:

 • обемът на кръвта, циркулираща в тялото, рязко намалява (с кървене);
 • намаляване на шока и сърдечната дейност (заболявания на сърдечно-съдовата система);
 • спад в притока на венозна кръв (със сърдечен удар, аритмия);
 • влошаване на тонуса и устойчивостта на периферните съдове (следствие от алергична реакция или инфекция).

При бременни жени може да възникне поради отделянето на хормони, които намаляват вазоспазма или поради създаването на допълнителен кръг на кръвообращение и повишено натоварване на сърцето.

Важно! Хипотонията може да доведе до кислороден глад на плода, което в бъдеще може да повлияе на развитието на бебето.

Има няколко вида артериална хипотония.

изгледописание
ОстърХарактеризира се с рязък спад на налягането под 100-90 mm Hg. Пациентът има значително кислородно гладуване на мозъка (хипоксия), което може да доведе до инсулт. Острата хипотония може да предизвика отравяне, загуба на кръв, дехидратация
Хроничен (физиологичен)Наблюдава се сред жителите на планини, тропици или региони с ниска температура на въздуха (това е начин за приспособяване на тялото към трудни метеорологични условия - в такива региони ниско атмосферно налягане и съдържание на кислород във въздуха). Тя е придружена от често разпадане, апатия, сънливост и пречи на нормалния начин на живот
Първични (идиопатични или съществени)Това е автономно заболяване. Тя възниква на фона на продължително психоемоционално пренапрежение, стрес, депресия
ВториОбразува се на фона на други патологии на сърдечно-съдовата, нервната или ендокринната система
ортостатичнаВъзниква при рязка промяна в положението на тялото. Основната причина е нарушение на постуралния рефлекс (осигурява баланс на тялото). Здравият човек има краткотрайно понижаване на кръвното налягане с 5-10 mm Hg, когато той се наведе или изправи. При пациенти с ортостатична хипотония - повече от 30 mm Hg.

Симптоми

При всяка форма на хипотония са често срещани симптоми:

 • слабост;
 • намалена работоспособност;
 • виене на свят
 • главоболие;
 • сънливост;
 • увреждане на паметта;
 • бледа кожа;
 • апатия;
 • при мъжете - намаляване на потентността, при жените - отказ на менструалния цикъл;
 • болест при движение в транспорта;
 • периодично гадене.

Също така, пациентите се характеризират с периодично припадане. Най-често те се случват в задушни помещения с лоша вентилация или в градския транспорт с голяма тълпа от хора. При рязко понижение на кръвното налягане кожата става бледа, дишането е затруднено, появява се шум в ушите и мускулна слабост се увеличава.

Интересно да се знае! Поради честото главоболие (понякога дори мигрена), пациентите с хипотония имат и психоемоционални симптоми - неуспех на модела на съня, раздразнителност, нарушена концентрация, повишен страх.

Диагностика

За да потвърдите диагнозата, на първо място, е необходимо да се измери кръвното налягане с помощта на тонометър. Измерванията се правят на интервали от 3-5 минути 3-4 пъти. Препоръчва се също да се провежда ежедневно наблюдение на кръвното налягане - в рамките на 24 часа пациентът автоматично се измерва за налягане. Това става с помощта на маншет, монтиран на рамото на пациента и специален преносим монитор.

Устройството за ежедневно наблюдение на кръвното налягане

За да се изключат сърдечните патологии, се извършва ултразвук и ЕКГ. С тяхна помощ можете да изключите или потвърдите нарушенията на сърдечния ритъм, наличието на шум и нивото на сърдечния пулс.

Откриването на вторична хипотония става след цялостно изследване на нервната, ендокринната и сърдечно-съдовата система.

лечение

При очевидни външни признаци на хипотонична атака е необходимо да се предостави спешна помощ на пациента:

 • поставете го в хоризонтално положение;
 • смилайте уши (това ще подобри притока на кръв);
 • дайте чаша вода.

Интегриран подход се използва за лечение на хронични форми на хипотония.

лечение

В основата на всички лекарства, предписани за хипотония, кофеин. С негова помощ е възможно бързо да се повиши ниското кръвно налягане и да се нормализира състоянието на пациента. За да направите това, използвайте следните лекарства:

Физиотерапия

За стабилизиране на кръвното налягане и поддържане на телесния тонус, в комбинация с лекарствено лечение се препоръчват физиотерапевтични процедури..

 1. Електротерапия - въздействието на нискочестотен (1-150 Hz) импулсен ток върху централната нервна система. Теченията проникват през черепа през очните гнезда (използват се специални очила) и засягат серотонинергичните неврони.Серотонинът намалява емоционалната и кондиционирана рефлексна активност на мозъка, като по този начин причинява състояние на сън. Electrosleep засилва редокс процесите, а също така подобрява кръвообращението и минутната дихателна честота.
 2. Аероионотерапия (аероимулация) - въздействието върху тялото на йонизиран въздух. Действа чрез рецепторите на дихателните пътища и насища организма с полезни елементи.

ethnoscience

Можете да повишите кръвното налягане у дома, като използвате специални тинктури върху билки:

 • безсмъртие - подобрява съня, нормализира съдовия тонус;
 • розова радиола - активира централната нервна система;
 • Китайска магнолия лоза - нормализира кръвното налягане, подобрява кръвообращението.

Предотвратяване

Тъй като една от причините за артериалната хипотония е изчерпването на нервната система и гладуването с кислород, се препоръчват следните превантивни мерки:

 • дълги разходки на чист въздух;
 • правилно хранене;
 • изключване на лоши навици (алкохол, тютюн);
 • здравословен сън (поне 6-8 часа);
 • редуване на работа с почивка.

Здраве и лечение

Сърдечно заболяване - отворен овален прозорец

Дълги години безуспешно се бори с хипертонията?

Ръководител на Института: „Ще бъдете изумени колко лесно е да излекувате хипертонията, като я приемате всеки ден...

Отворен овален прозорец в сърцето (LLC) представлява празнина в стената, която се образува между дясната и лявата предсърдия. Обикновено такава отворена пропаст функционира по време на ембрионалното развитие и напълно се разраства през първата година от живота на детето. Ако това не се случи, той започва да говори за аномалията, на която е присвоен код Q21.1 в ICD 10.

 • Причини
 • Симптоми
 • Диагностика
 • лечение
 • Усложнения и превенция

От страната на лявото предсърдие отворът е покрит от малък клапан, напълно узряващ до момента на раждане. Когато първият плач на бебето се появи и белите дробове се отворят, се наблюдава значително увеличение на налягането в лявото предсърдие, под въздействието на което клапанът напълно затваря овалния прозорец. С течение на времето клапанът расте здраво към стената на предсърдната преграда, така че празнината между предсърдията се затваря.

НАШИТЕ ЧИТАТИ ПРЕПОРЪЧАТ!

Нашите читатели успешно използват ReCardio за лечение на хипертония. Виждайки популярността на този продукт, решихме да го предложим на вашето внимание.

Най-често при половината деца такова увеличение на клапата се случва през първата година от живота. Това е норма. Но ако размерът на клапана е недостатъчен, празнината може да не се доближи до края, тоест ще има някакъв отвор, чиито размери се определят в милиметри. Поради това предсърдията не са изолирани една от друга. Тогава детето се диагностицира с отворен прозорец, който също се нарича MARS синдром..

Кардиолозите го класифицират като малка сърдечна аномалия.

Но често се случва такава аномалия да стане известна случайно. За възрастен човек това може да дойде като изненада. Те се плашат, мислейки, че това е сериозен порок и животът им скоро ще приключи. Някои млади хора вярват, че поради това няма да бъдат допуснати в армията. Има ли причини за такава загриженост? За да разберете това, трябва да разберете причините, симптомите и други фактори, свързани с LLC..

Причини

И така, отворен овален прозорец е дупка, измерена в милиметри, която се образува между предсърдията. Чрез него кръвта може да тече от едно предсърдие в друго. Най-често идва от лявото предсърдие в дясно. Това се дължи на факта, че налягането в кухината на лявото предсърдие е по-високо. Когато се поставя диагноза, често се прави следната формулировка: LLC с ляво-дясно изпускане.

Но LLC не е дефект на междупредметен септум, въпреки че в съответствие с ICD 10 им се присвоява един код. Дефектът е по-сериозна патология. MARS синдромът не е вродено сърдечно заболяване или септален дефект. И разликите са не само в структурата и развитието на сърцето, но и в причините, симптомите, лечението и други фактори.

Причините за това състояние на овалния прозорец не винаги са точно известни. Смята се, че наследствената предразположеност може да доведе до това състояние. Разбира се, нещо трудно може да се направи с този фактор. Но има и други причини, които до голяма степен зависят от жената, която носи нов живот в себе си, тяхното присъствие е особено важно именно в периода на носене в утробата на детето:

 • тютюнопушенето;
 • недохранване;
 • отравяне с токсични лекарства;
 • алкохолизъм и наркомания;
 • стрес.

За съжаление, днес все повече жени започват да водят лош начин на живот и продължават да го правят дори по време на бременност. Те обаче изобщо не мислят, че бебето им ще страда. Отворен овален прозорец е само едно следствие, което може да се нарече не много сериозно в сравнение с други, което може да бъде например сърдечно заболяване.

Открит овален прозорец може да се развие поради лоши условия на околната среда.

LLC може да се развие и по други причини: лоши условия на околната среда, вродени сърдечни заболявания, съединителна дисплазия, недоносеност на детето. Ако тези причини се появят по времето, когато жената е забременяла, трябва да сте подготвени за последствията, свързани с развитието на бебето или органите на тялото му.

Отбелязва се, че синдромът на MARS често се проявява при други сърдечни дефекти. Те включват открит дефект на аортата, както и вроден дефект на митралната и трикуспидалната клапа.

Няколко други фактора могат да допринесат за отваряне на прозорец:

 • много силна физическа активност, което е особено вярно за спортисти, които се занимават с вдигане на тежести, гмуркане, силови спортове;
 • прояви на белодробна емболия при тези пациенти, които имат тромбофлебит на долните крайници и таза.

Симптоми

Въпреки факта, че аномалията често се открива при възрастни по време на преглед за други състояния, най-добре е да направите това по-рано, защото могат да бъдат открити и други сърдечни проблеми. Поради идентифицираните симптоми възрастен или родители на дете могат да потърсят медицинска помощ навреме, да преминат преглед, след което ще бъде поставена диагноза: LLC с ляво-дясно изпускане и код ще бъде маркиран в съответствие с ICD 10.

Между другото, на всички деца под една година се дава ултразвук на сърцето, което ни позволява да идентифицираме LLC. Ако размерът на дефекта е повече от три мм, най-вероятно ще има някои признаци, които ви позволяват да направите определени изводи:

 • цианозата на назолабиалния триъгълник или устните при дете, когато той силно плаче, крещи;
 • чести настинки, бронхити, белодробни възпаления;
 • забавя психологическото или физическото развитие, което дори може да показва, че овалният прозорец е отворен дори два или три мм;
 • атаки на загуба на съзнание;
 • бърза уморяемост;
 • усещане за липса на въздух.

Последните признаци се наблюдават, когато размерът на аномалията надвишава три мм. Ако лекарят подозира, че LLC има в детето, той го изпраща за преглед от опитен кардиолог, за ултразвуково сканиране. Така че размерите на дефекта са уточнени, оказва се, че те надвишават три мм. Всичко това дава възможност да се разбере дали има причини за безпокойство. Между другото, размерът на отворения прозорец може да достигне 19 мм.

Цианозата на назолабиалния триъгълник може да показва отворен овален прозорец, по-голям от три мм

На практика няма специфични симптоми при възрастни. Човек може да се оплаче от силна болка в главата. Предварителна диагноза в съответствие с ICD 10 може да се направи въз основа на почти същите симптоми, които бяха изброени по-горе. Може да има и нарушение на подвижността на части от тялото, периодично изтръпване на крайниците.

Важно е да се разбере, че отворен овален прозорец не е изречение! Сърцето все още функционира добре, разбира се, всичко зависи от това какви съпътстващи заболявания, сърдечни дефекти и т. Н. Са налице, но самото LLC не представлява много сериозна опасност, въпреки че последствията могат да бъдат много неприятни, но това ще бъде обсъдено по-късно. За да се постави диагноза LLC с лево-дясно изхвърляне, маркирайте кода съгласно ICD 10, е необходимо да се проведе проучване.

Диагностика

Първо, лекарят събира общи данни за здравословното състояние, медицинската история, оплакванията на пациента. Това ще помогне да се идентифицират причините, възможните усложнения. Извършва се и физикален преглед, тоест лекарят изследва кожата, определя телесното тегло, измерва кръвното налягане, слуша сърдечните тонове.

Тогава се предписва общ анализ на кръв, урина, биохимичен анализ на кръвта. Тези изследвания помагат да се идентифицират свързани заболявания, холестерол и други важни фактори..

Всичко това ви позволява точно да прецените здравословното състояние на пациента, сърцето му, да определите размера на аномалията в милиметри и т.н..

Благодарение на такива важни изследвания лекарят поставя точна диагноза, определя кода в съответствие с ICD 10. Какво лечение се предписва, ако се открие отворен овален прозорец с колекция отляво-надясно или друга подобна диагноза?

лечение

Какво да направите, ако има съмнение за проблеми с овален прозорец на сърцето? Отидете веднага на лекар! Това правило важи за всички, които открият поне някои здравословни проблеми. Какво да правя след посещение на лекар? Следвайте неговите препоръки и назначения.

Обемът на терапевтичните мерки се определя в зависимост от симптомите и свързаните с тях заболявания. Въпреки факта, че кодът на аномалията за ICD 10 е предсърдно септален дефект, отворен овален прозорец в сърцето с ляво-дясно отваряне е различно състояние.

Ако няма очевидни нарушения в сърдечната работа, лекарят дава препоръки на пациента, които са насочени към правилната организация на дневния режим, ограничаване на физическата активност и спазване на хранителни правила. Приемането на лекарства за асимптоматични аномалии не е препоръчително. Могат да се предписват общи укрепващи процедури, като упражнения терапия, санаторно лечение и други..

С малки оплаквания за работата на сърцето и кръвоносните съдове, витамини и средства могат да бъдат предписани за укрепване на сърдечните мускули

Ако има малки оплаквания за функционирането на сърцето и кръвоносните съдове, може да се предпише лечение въз основа на приема на витамини и средства, укрепващи сърдечния мускул. В този случай е важно пациентът да се ограничи по отношение на физическата активност. Ако с LLC с ляво-дясно изпускане и значителни размери на аномалия в милиметри, симптомите са изразени и съществува риск от образуване на кръвни съсиреци, можете да назначите:

 • антитромбоцитни средства, антикоагуланти, тези лекарства предотвратяват образуването на кръвни съсиреци;
 • ендоваскуларно лечение, когато пластир се прилага през катетър към овален прозорец, стимулиращ отварянето на отвора със съединителна тъкан, този пластир се разтваря самостоятелно след месец.

След операцията се предписват антибиотици, за да се предотврати възможното развитие на инфекциозен ендокардит. Благодарение на ендоваскуларното лечение човек се връща към пълноценен живот, в който практически няма ограничения.

В никакъв случай не трябва сами да си предписвате лекарства. Всяко средство има противопоказания, странични ефекти. По тези и други причини всяка среща трябва да се назначава от лекар. Когато се постави диагнозата: отворен овален прозорец в сърцето, в съответствие с ICD 10, е важно пациентът да знае какви усложнения могат да бъдат.

Усложнения и превенция

Разбира се, вероятността и формата на усложненията зависят от много фактори. Но е важно да се разбере, че усложненията рядко се появяват. Всъщност такива заболявания могат да се развият:

 • бъбречен инфаркт;
 • удар;
 • инфаркт на миокарда;
 • преходен мозъчно-съдов инцидент.

При разкриване на отворен овален прозорец е необходимо редовно да се наблюдава от кардиолог и да се проведе ултразвук на сърцето

Това се дължи на факта, че се развива парадоксална емболия. Ако говорим за прогнози, тогава в повечето случаи всичко е благоприятно. Тези, които са разкрили LLC в съответствие с ICD 10, трябва редовно да се наблюдават от кардиолог и да имат ултразвук на сърцето. Необходимо е да се откаже от спорта, поради което тялото е постоянно изложено на много силни физически натоварвания.

Всяка жена, която планира да роди бебе или вече е бременна, е важно да запомни, че тя може да предотврати развитието на сърдечни аномалии при нероденото си дете. Не можете да пушите, да пиете, да приемате наркотици и да правите всичко, което може поне по някакъв начин да повлияе на здравето на плода в утробата на бебето.

В резултат можем да кажем, че LLC е аномалия, която сама по себе си не представлява много сериозна опасност, ако не се касае за факта, че има съпътстващ дефект или друг сериозен дефект. Всичко зависи от различни фактори. Но здравето на всеки човек е много често в неговите ръце! Всеки ден трябва да мислите за здравето, вашите и вашите близки!

- оставяйки коментар, вие приемате Споразумението с потребителя

 • аритмия
 • Атеросклерозата
 • Разширени вени
 • Варикоцеле
 • вени
 • хемороиди
 • Хипертония
 • Хипотонията
 • Диагностика
 • дистония
 • Удар
 • Сърдечен удар
 • исхемия
 • кръв
 • Операции
 • Сърце
 • Съдове
 • Ангина пекторис
 • тахикардия
 • Тромбоза и тромбофлебит
 • Сърдечен чай
 • Hypertonium
 • Гривна под налягане
 • Normalife
 • Allapinin
 • Asparkam
 • детралекс

Отравяне с лекарства

RCHR (Републикански център за здравно развитие на Министерството на здравеопазването на Република Казахстан)
Версия: Архив - Клинични протоколи на Министерството на здравеопазването на Република Казахстан - 2007 г. (Заповед № 764)

Главна информация

Кратко описание

- Професионални медицински ръководства. Стандарти за лечение

- Комуникация с пациенти: въпроси, прегледи, срещи

Изтеглете приложението за ANDROID

- Професионални медицински ръководства

- Комуникация с пациенти: въпроси, прегледи, срещи

Изтеглете приложението за ANDROID

класификация

Фактори и рискови групи

Диагностика

Диагностични критерии

Отравяне с бензодиазепин

Оплаквания: слабост, сънливост, главоболие, нестабилна походка. Данни от токсикологичната история.
Клинични прояви: замъглена забавена реч, атаксия, миоза в ранния период на отравяне, зашеметяване, загуба на съзнание, инхибиране на рефлексите. В тежки случаи: респираторна депресия, брадикардия, хипотония с развитието на шок, хипотермия, мидриаза в резултат на хипоксично увреждане на мозъка.

Антипсихотично отравяне (фенотиазинови производни; тиоксантенови производни; бутирофенонови производни)

Оплаквания: слабост, сънливост, замаяност, летаргия, гадене, повръщане, усещане за тежест в епигастриума.
Клинични прояви: в клиниката за отравяне се разграничават 2 вида от хода на интоксикацията:
- отравяне с преобладаване на депресия на дихателния център;
- отравяне с преобладаващ съдов колапс и развитие на екзотоксичен шок.
Преходът от първия тип към втория е възможен. Клиничните прояви се характеризират с летаргия, адинамия, сънливост, нарушена походка. Мускулният тонус е намален. В бъдеще настъпва продължителен сън. Зениците са разширени, но може да има миоза. Суха кожа и лигавици.
При умерено отравяне - инхибиране на нервната система на фона на което се проявяват признаци на антихолинергичен синдром. Възможна дистония на мускулите, сковани мускули на шията с тризъм, принудени гримаси, спастичност на крайниците, тортиколис. Възможно е да има спазми като атетоза.
От сърдечно-съдовата система: на ЕКГ, инверсия на Т вълната, смяна на ST, поява на допълнителни зъби, понякога има екстрасистола, AV блок. Тахикардия до 120 удара. за 1 минута кръвното налягане се понижава, дишането отслабва, може да има задух.
Тежките отравяния се характеризират с кома, дихателна недостатъчност. Кожата е бледа, цианотична; студена, лепкава пот; реакцията на ученика към светлина изчезва, сърдечната дейност отслабва, спада кръвното налягане; пулсът е бърз, слабо запълване. Често се появяват клонични и тонични припадъци. Смърт поради парализа на дихателния център и остра сърдечна недостатъчност. При тежко отравяне е характерно развитието на белодробен оток и по-рядко мозъчен оток. Сред усложненията са нефропатия, парализа на мускулите на пикочния мехур, динамична чревна непроходимост, рабдомиолиза, токсична хепатопатия, вторична инфекция от белите дробове.

Отравяне с ацетилсалицилова киселина

Оплаквания: повръщане, понякога кафе, задух, изпотяване, шум в ушите, безпокойство, летаргия.
Клинични прояви: нарушение на киселинно-алкалното състояние (CBS) на организма: в началото компенсаторна респираторна алкалоза, с изчерпване на компенсаторните възможности - метаболитна ацидоза.
Клиничната картина на отравяне протича в две фази:
- 1-ва фаза: поне 6 часа след приложение - главоболие, шум в ушите, тахикардия, задух (повече от 50 на минута), гадене, повръщане, психомоторна възбуда. - фаза 2: след 12 часа - ступор, кома, тежък задух, хипертермия, хиповолемия, конвулсии, нарушена функция на червата, нарушена хемокоагулация, стомашно-чревно кървене, некардиогенен белодробен оток, колапс.

Отравяне с парацетамол

Оплаквания: коремна болка, гадене, повръщане, липса на апетит, слабост, сънливост.
Клинични прояви: в клиниката за отравяне с парацетамол има три последователни етапа:
- В етап I: неспецифичните симптоми могат да се появят в рамките на 14 часа след прилагане и да продължат до един ден или повече. По правило преобладават стомашно-чревните смущения, няма изразени признаци на депресия на централната нервна система (ЦНС). Няма признаци за увреждане на черния дроб, нивото на аминотрансферазите е в нормални граници.
- На етап II: нивото на аминотрансферазите се повишава, освен това може да се открие увеличение на билирубина и увеличаване на протромбиновото време. Ако след 2 дни показателите за чернодробната функция са в нормални граници, като правило не трябва да се очакват значителни увреждания на черния дроб..
- В етап III: максимално се проявява на 3-тия - 5-ия ден, характерно е повишаване на нивото на LDH, ALT и билирубина. Протромбиновото време се удължава, което може да бъде придружено от кървене; е възможно увреждане на миокарда и бъбреците, но тежестта им е много по-малка от тази на черния дроб. В тежки случаи се развиват симптоми на некротично увреждане на черния дроб: жълтеница, хипогликемия, нарушение на кървенето, енцефалопатия.

Отравяне с блокери на калциевите канали

Оплаквания: гадене, повръщане, замаяност, сърцебиене, обща слабост.
Клинични проявления:
- Лека степен: съзнанието е запазено, на ЕКГ - умерена брадикардия (60-50 в минута), забавяне на AV проводимостта до 0,20-0,22 сек, непълна блокада на блока на клончето на снопа (0,09-0,11 сек), слабост, Кръвното налягане в нормални граници.
- Средна степен: обща слабост, ЕКГ-AV или синоатриална блокада от 1-2 градуса, развитие на пълна блокада на снопа на Неговия сноп е възможно в 30%. Бледност на кожата, АД 110/60 mm Hg Ритъм 55-40 в мин.
- Тежко отравяне: изразена брадикардия (по-малко от 40 за 1 минута), бледност, мрамор на кожата; Кръвно налягане 90 / 60-70 / 40 м.ч., пулс със слабо запълване, редки, сърдечни звуци са глухи. При ЕКГ-AV или синоатриална блокада от 2-3 градуса с рязко разширение на QRS комплекса до 0,16-0,18 сек. Тази степен от 38% дава остра контрактилна сърдечна недостатъчност и внезапното й спиране през първите 3-12 часа след приема на лекарството.

Отравяне с β-блокери (beta-AB)

Клинични прояви: след приема на токсична доза трябва да се очакват нарушения на сърдечната честота и ритъма (брадикардичен тип, понякога до общия блок), прояви на миокардна недостатъчност, а също така, в зависимост от дозата и първоначалното състояние на организма, намаляване (или покачване) на кръвното налягане, което води до кардиогенен шок или белодробен оток. Има бронхоспазъм, проявява се с задух, цианоза; развива се ацидоза, хипогликемия. Възможни са умора, главоболие, гадене, диария и сухота в устата, в изключителни случаи - депресия, халюцинации, възбуда, гърчове и зрителни нарушения. Тежестта на клиничния ход на отравяне с бета-АВ се свързва главно с тежестта на първичния специфичен кардиотоксичен ефект (PCE).
Леко отравяне. Съзнанието е напълно запазено. В някои случаи гадене, по-рядко повръщане, умерена брадикардия от 50 - 55 на минута. ДОБРЕ в нормални граници. На ЕКГ: синусова брадикардия; в някои случаи AV блок от 1-ва степен с разширяване на PQ сегмента до 0,22 - 0,26 сек.
Средно отравяне. Има по-изразена брадикардия (пулс до 40 минути), придружена от умерени признаци на клиничен синдром с нисък сърдечен пулс; рядък мек пулс, бледност на кожата, известна летаргия. Кръвното налягане е умерено понижено до 100/60 - 90/60 mm Hg. На ЕКГ: синусова брадикардия (45 - 55 контракции в минута), нарушена проводимост в синоатриалната зона на сърцето, възможно забавяне на интравентрикуларната проводимост под формата на непълна или пълна блокада на снопа на Неговия сноп (QRS до 0,12 сек), малки метаболитни промени в миокарда по вид на хипокалемия, което съответства на умерено намаляване на концентрацията на калий в кръвта. Промени в централната хемодинамика: нормален или леко намален обем на инсулт в кръвта (CRI), намаляване на минутния обем на кръвообращението (IOC) поради брадикардия, компенсаторно увеличаване на общото периферно съдово съпротивление (OPSS). Контрактилната функция на сърцето (SPS) се намалява с 20-30%.

Тежко отравяне. Тежестта на клиничния курс се дължи на развитието на остра контрактилна сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок. Върху ЕКГ: изразен първичен специфичен кардиотоксичен ефект (PCE) от тревожна форма: пълна блокада на един от краката на снопчето на His с разширяване на комплекса QRS над 0,12 секунди и неговата деформация. Синусова брадикардия по-малко от 40 контракции на сърцето в минута. Възможно е също развитието на СА - и AV - блокада от 2-ра степен на 2-ри тип с дълги периоди на асистолия (1: 3 - 1: 4) с преход към рядък възлов ритъм. Тези форми на смущение могат да причинят внезапна асистолия. Клинично се наблюдават клиничните симптоми на кардиогенен шок: рядък пулс със слабо запълване, бледност (мрамор) на кожата, мидриаза, периодично объркване, ниско кръвно налягане. В този случай индикаторите на централната хемодинамика показват намаляване на сърдечния дебит и увеличение на SPS в 2,5-3,5 пъти от дължимата, SPS се намалява с 50-70%. Нарушенията на хомеостазата съответстват на шокова реакция - хипокалиемия, ацидоза, намален градиент на кислорода в кръвта.

Диференциална диагноза: посочена в тактиката на лечение.

Лекарствена хипотония: какво е това, причини и лечение

Хипотонията е заболяване, което е понижаване на кръвното налягане. В такива случаи се предписва специфично лечение, което включва употребата на лекарства. Прекомерната им употреба, както и неспазването на дозата може да доведе до хипотония на лекарството. ICD код 10 на тази форма на заболяването е I95.2. Какъв вид заболяване е и как да се борим с него трябва да се разгледа подробно.

Свързани статии:

  Причини за възникване

  Заболяванията на сърдечно-съдовата система включват употребата на лекарства, които помагат за понижаване на кръвното налягане. Неправилната им употреба води до усложнение като хипотония на лекарството. Следните групи лекарства имат такъв ефект върху организма:

  • диуретици;
  • АСЕ инхибитори;
  • сартаните;
  • блокери на калциевите канали;
  • бета блокери;
  • централно действащи лекарства;
  • нитроглицерин.

  Предозирането на една от горните групи може да доведе до рязко понижаване на кръвното налягане, което ще се отрази негативно на общото състояние на организма, а също така може да доведе до определени усложнения..

  Важно да запомните! Трябва стриктно да се придържате към дозировката на лекарствата, предписани от Вашия лекар! Това ще помогне да се предотврати хипотонията с лекарства..

  Симптоми на заболяването

  Рязкото понижение на налягането в резултат на неправилно прилагане на лекарства обикновено води до такива заболявания:

  • недостатъчен приток на кръв към мозъка;
  • краткосрочна неврологична дисфункция;
  • влошаване на функционирането на зрителния апарат;
  • бърз или бавен пулс;
  • нарушена бъбречна функция, бъбречна недостатъчност.

  Има и много други промени в организма, които влияят негативно върху функционирането на жизненоважни органи.

  Важно е да знаете! Ако имате нетипични симптоми след прием на лекарства, трябва да се обадите на линейка! Специалистите ще провеждат дейности, които нормализират състоянието на пациента като цяло и по-специално кръвното налягане.

  Първа помощ

  При прекомерна употреба на мощни лекарства човек започва да изпитва характерни неразположения. През този период той се нуждае от спешна помощ. Действията, които трябва да се предприемат в такива ситуации, включват следните дейности:

  1. Пациентът трябва да заеме хоризонтално положение, така че да му е удобно. Освободете сандъка, така че дрехите да не пречат на пълно дишане. В това положение са необходими около 3 часа.
  2. Проветрете помещението, в което се намира пациентът. Осигурете му пълно спокойствие и тишина.
  3. Помощта на специалисти в тази ситуация е насочена към въвеждането на лекарство, което нормализира кръвното налягане.

  След подобни събития след известно време пациентът има постепенно подобрение.

  Терапия на лекарствена хипотония

  Това заболяване включва на първо място употребата на лекарства, както е предписано от лекуващия лекар. За да подобрите състоянието и да предотвратите хипотония, причинена от лекарства, трябва да се придържате към следните правила:

  1. Съставяне на компетентен и рационален режим на деня. Тя трябва да предвижда достатъчно време за почивка и активен живот..
  2. Сутрешни упражнения и въвеждане на закаляващи процедури. Това означава, че след гимнастика трябва да вземете контрастен душ, който подобрява кръвообращението, като по този начин нормализира работата на сърдечно-съдовата система.
  3. Прекарвайте поне 2 часа на чист въздух всеки ден. Туризмът ще бъде особено полезен..
  4. Компетентна диета. Тя трябва да включва употребата на храни, обогатени с витамини и минерали. Трябва да се храните на малки порции 5-6 пъти на ден.
  5. Вземете витаминни комплекси, които трябва да включват витамини от групи А, С, както и калий и магнезий.
  6. Отървете се от зависимости като пушене и прекомерно пиене.

  Също така ще бъде полезно да се подложите на курс на физиотерапия: електрофореза, водни процедури, масаж, рефлексология и др..

  Последиците от патологията

  Това заболяване с продължителния си курс може да доведе до неприятни последици. Каква е опасността от хипотония? Това може да доведе до следните условия:

  1. Развитието на сърдечна недостатъчност, което води до по-сериозни заболявания.
  2. Исхемичен инсулт. Най-големият риск от появата му се наблюдава при хора с рязък скок на кръвното налягане надолу.
  3. Развитието на деменцията в резултат на редовни резки промени в налягането. Най-често това се случва при хора в напреднала възраст. Този процес е независим от човешкото интелектуално развитие..
  4. Инфаркт на миокарда. Възниква в случаите, когато няма приток на кръв към сърдечния мускул.
  5. Слаба чувствителност на горните и долните крайници. Пациентът също има постоянно студени ръце и крака, независимо от метеорологичните условия..

  Идентифицирането на болестта в ранните етапи на нейното развитие ще помогне да се избегнат много неприятни, както и опасни последици. За да го избегнете, е необходимо стриктно да спазвате препоръките на лекуващия лекар, правилно да приемате лекарства и при първите неразположения да сигнализирате на специалист.

  За предотвратяване на хипотонията е необходимо да спазвате режима на деня, да се храните правилно, да отделяте достатъчно време за разходки на чист въздух и физическа активност. Необходимо е също така да се консултирате със специалист в случай на определени здравословни проблеми. Наистина с навременното лечение на заболявания могат да се избегнат много последствия и усложнения..

  Артериална хипотония: причини, симптоми и лечение

  Почти всички са запознати с заболяване като артериална хипертония, но малко хора знаят за наличието на противоположно състояние, артериална хипотония. Въпреки че ниското кръвно налягане не е толкова опасно, колкото повишаването му, все пак може да доведе до нарушаване на общото благосъстояние на човек, способността му да работи и понякога е признак на по-сериозна патология, която трябва да се вземе предвид, когато пациент се оплаква от ниско кръвно налягане.

  Какво е артериална хипотония

  Артериалната хипотония е състояние, което е придружено от понижение на системното кръвно налягане под 100/60 mm RT. Изкуство. при мъжете и 95/60 мм RT. Изкуство. сред жените. Трябва да се изясни, че хипотонията като заболяване се проявява само при трайно понижаване на налягането, веднъж записано ниско налягане, например, насън, не е болест - това е норма.

  Необходимо е също така да се помни, че понижаването само на диастолното налягане, например при недостатъчност на аортната клапа, не се счита за хипотония. Също така хипотонията не е намалена и натиск върху едната ръка, например, при болестта на Такаясу.

  Ниското кръвно налягане е доста често срещано явление и се среща при популацията при 5-7% от хората, докато те нямат абсолютно никакви оплаквания и патологични промени. Такава хипотония се счита за вариант на нормата (физиологична хипотония), не се изисква лечение. Има физиологична хипотония с висока годност (сред спортисти) и адаптационна хипотония (сред жителите на планински райони, тропически ширини и извън Арктическия кръг). В други случаи ниското кръвно налягане се отнася до патологични състояния (първични или вторични) и изисква корекция на лекарствата и нелекарствата, тъй като е придружена от патологични симптоми и намаляване на качеството на живот.

  класификация

  В ICD 10 артериалната хипотония се показва в заглавието на други и неуточнени заболявания на кръвоносната система под следните кодове:

  • I 95 - хипотония;
  • I 95.0 - идиопатична хипотония;
  • I 95.1 - ортостатична хипотония;
  • I 95.2 - лекарствена хипотония;
  • I 95.8 - други видове хипотония;
  • I 95.9 - неуточнена хипотония.

  В зависимост от наличието на патологични признаци на ниско кръвно налягане, има:

  • физиологична хипотония (индивидуален вариант на нормата, атлетична хипотония и адаптивна хипотония, хипотония в първия триместър на бременността);
  • патологични (във всеки случай, ако има патологични признаци на ниско кръвно налягане).

  В зависимост от развитието на болестта има:

  • остра хипотония (шок, колапс, ортостатична преходна хипотония);
  • хронична хипотония.

  В зависимост от причината се случва хипотония:

  • първичен (NDC по хипотоничен тип);
  • вторични или симптоматични (болест на Адисон, анемия, хипотиреоидизъм, намалено сърдечно отделяне, кървене, хипогликемия, обилна диария и диария, синдром на Мениер, някои инфекциозни заболявания, стомашна язва, цироза на черния дроб, синдром на Шей-Драгер, синдром на Бредбъри-Еглестън и др. ).

  Видео с хипотония:

  Причини за хипотония

  Тъй като регулирането на кръвното налягане е много сложен механизъм, при който тонусът на артериите и вените, сърдечната честота и количеството на сърдечния дебит, обемът на циркулиращата течност в тялото, нервната и хуморалната регулация на всички тези процеси (ренин-ангиотензин-алдостеронова система, кардио -съдов център на медулата продълговата), тогава има много причини за нарушаване на посочената система и хипотония. Ще разгледаме тези, които най-често се срещат в ежедневието..

  Най-често причината за хипотонията е нарушение на регулацията на съдовия тонус (невроциркулаторна дистония, ортостатична хипотония). Основният механизъм, който поддържа определено физиологично ниво на кръвното налягане, е барорецепторната рефлексна дъга. С понижаване на кръвното налягане кръвното налягане върху стените на съдовете, където се намират барорецепторите, намалява. Това води (чрез рефлекторната дъга, която се затваря в мозъка) до активирането на последния и освобождаването на катехоламини и компоненти на РААС в кръвта.

  Благодарение на такива промени артериолите се стесняват, периферното им съпротивление се увеличава и налягането се повишава. В допълнение, вените са стеснени, които действат като вид депо за кръвта, сърдечната честота се увеличава, а обемът на удара на сърцето се увеличава. Нарушения на рефлекторната регулация на артериалните и венозните канали, които започват да реагират неподходящо на понижение на налягането (не се стесняват) и водят до персистираща артериална хипотония при NCD и ортостатична хипотония.

  Сред сърдечните заболявания аритмиите най-често водят до по-ниско кръвно налягане и припадъци. Брадикардия и сърдечен блок (сърдечна честота до 60 на минута) са придружени от намаляване на минутния обем на кръвния поток, което се проявява с хипотония. Също така, намаляване на налягането може да се наблюдава при тахиаритмии, когато сърдечният изход стане неефективен (групови камерни екстрасистоли, камерна фибрилация). Налягането може също да намалее, ако има смущения в изтичането на кръв от сърцето (стесняване на аортната клапа, хипертрофична кардиомиопатия, първична белодробна хипертония, миксома на сърцето, интракардиален тромб, перикардна тампонада).

  Сред другите причини за хипотония трябва да се отбележи:

  • анемия (вискозитетът на кръвта намалява);
  • Болест на Адисон (надбъбречна недостатъчност), надбъбречна амилоидоза, тяхното хирургично отстраняване (дефицит в тялото на катехоламини);
  • намалена функция на щитовидната жлеза;
  • остри и хронични кръвоизливи (намаляване на bcc);
  • инфекциозни заболявания;
  • анафилактичен и други видове шок;
  • предозиране на някои лекарства (антихипертензивни, диуретици, нитроглицерин).

  Опасността от хипотония е, че тя води до хипоперфузия и хипоксия на мозъка с всички съответни симптоми и последици.

  Симптоми на хипотония

  Веднага трябва да се отбележи, че в тази статия ще говорим подробно за първичната хипотония, която също се нарича хипотония. Тъй като при вторичните варианти той не е основният симптом, следователно той не играе важна роля за диагнозата.

  Оплакванията на пациентите са много разнообразни и могат да включват обща слабост, главоболие, апатия, повишена умора, намалена ефективност, увреждане на паметта - всичко това са признаци на хронична мозъчна хипоксия, която се развива с хипоперфузия на мозъчната тъкан. Често хипотониците се оплакват от задух в покой и по време на физическо натоварване, усещане за липса на въздух, сънливост, раздразнителност, емоционална лабилност, болка в сърцето, замаяност, особено при промяна на позицията на тялото. Еректилната дисфункция може да се развие при мъжете, а при жените - понижено либидо и менструална дисфункция.

  Сънливост, умора, намалена работоспособност, главоболие - основните признаци на хипотония

  Често пациентите с хипотония имат симптоми като усещане за тежест в епигастриума, горчив вкус в устата, намален апетит, оригване, киселини, метеоризъм, запек.

  Главоболието често е най-лошото за пациента, а понякога и единственият симптом на хипотонията. Появява се след сън (особено през деня), физически и умствен труд. Също така болката може да провокира прием на храна, колебания в атмосферното налягане, дълъг престой в изправено положение. Болката е тъпа, пукаща или пулсираща, локализирана в слепоочията, челото и париеталната кост, продължава от няколко часа до няколко дни. В някои случаи тя се превръща в мигрена.

  При медицински преглед по правило патологични промени в допълнение към ниското кръвно налягане и симптомите на автономна дисфункция не се откриват. За нарушаването на регулацията на съдовия тонус при NDC казват:

  • повишено изпотяване на дланта и стъпалата;
  • тремор на клепачите и протегнати пръсти;
  • бледност на кожата със синкав оттенък;
  • постоянен червен дермографизъм;
  • нарушение на процеса на терморегулация (температурни колебания в диапазона от 35,5 0 С до 37,5 0 С);
  • резки колебания в сърдечната честота и налягането през целия ден;
  • всички лабораторни резултати (изследвания на кръв и урина) и инструментални изследвания (ЕКГ, радиография, ултразвук) не надхвърлят нормата.

  Хипотонията се характеризира с вълнообразен курс. Процесът ескалира главно през пролетта и лятото, както и след пренесените инфекциозни заболявания, стресови ситуации.

  Интересен факт

  Юлия Цезар имаше своеобразна представа за видовете нервна регулация на автономните функции (преобладаването на симпатиковите или парасимпатиковите части на нервната система). В армията си той подбира само онези войници, които реагираха на стресова ситуация със зачервяване на лицето (преобладаване на симпатичната НС, която подготвя тялото за самозащита или атака), а не бланширане (разпространението на тона на парасимпатиковата НС, както в случая на първична хипотония).

  Изучавайки механизмите на развитието на автономна дисфункция (защо мозъкът внезапно започва да реагира неподходящо на житейски ситуации?), Учените стигнаха до извода, че естеството на това състояние има филонтогенетичен характер. Днес можете да видите някои видове животни, които реагират на опасност с падане на кръвното налягане, брадикардия и припадък (реакцията на „фалшива смърт“). Подобно поведение често спасява живота на животното, защото хищник може просто да не го забележи или няма да изяде мърша. Ето една забавна теория за развитието на първичната хипотония при хората.

  Най-честите нозологични форми на хипотония

  И така, ние разглеждаме нозологичните форми на хипотония, които най-често се срещат, по-подробно.

  Видео инструкция за правилното измерване на кръвното налягане:

  NDC по хипотоничен тип

  Невроциркулаторната дистония е заболяване, което се класифицира като функционално разстройство на организма, проявяващо се от сърдечно-съдови, стомашно-чревни, дихателни и други автономни нарушения, лоша поносимост към стресови ситуации и физически натоварвания. Често емоционално-волевата сфера на психиката страда с развитието на депресия, хипохондрия, емоционална лабилност, сълзливост, астения.

  Заболяването протича на вълни и има благоприятна прогноза, тъй като няма органични промени в органите. Най-често се разболяват тийнейджъри и жени от млада възрастова група.

  Точните причини за разстройството не са известни. Сред предполагаемите се наричат ​​вродени особености на нервната система, хормонален дисбаланс, неблагоприятни условия на околната среда и постоянни стресови ситуации, хронична интоксикация, лоши социално-икономически условия на пребиваване.

  Излагането на тези рискови фактори води до нарушаване на регулацията на автономните функции при хора, генетично предразположени към това. В резултат на това се нарушава нормалната реакция на стимули, възниква дисбаланс на симпатиковата и парасимпатиковата НС, което се проявява под формата на различни патологични симптоми.

  Има няколко варианта на NDC в зависимост от това какви симптоми преобладават в клиничната картина: NDC според сърдечния, хипертоничен, хипотоничен или смесен тип.

  В случай на NDC според хипотоничния тип, основният симптом е персистиращата хипотония с всички съответни симптоми. При диагнозата помага несъответствието между големия брой оплаквания на пациента и липсата на промени в органите според лабораторни и инструментални изследвания..

  Ортостатична хипотония

  Появата на ортостатична хипотония е свързана с нарушение на постуралния рефлекс. Помислете какво е.

  В човешката венозна система има много повече кръв, отколкото в артериалното легло (депо за кръв). Във връзка с изправения човек повечето от вените са под нивото на сърцето. Под влияние на трансмурално и хидростатично налягане вените се разтягат, което допринася за увеличаване на обема на венозния канал. При преминаване от хоризонтално към вертикално положение допълнителни 500-800 мл кръв се придвижват към венозните съдове и това води до рязко ограничаване на връщането на кръвта към сърцето - сърдечен пулс и спад на кръвното налягане. Барорецепторите на стените на големите съдове „съобщават“ за подобна ситуация на вазомоторния център, което причинява незабавно повишаване на симпатичния тонус, съдосвиване, повишен сърдечен ритъм и повишено налягане (постурален рефлекс). Следователно, обикновено преходът от склонност към изправено положение причинява краткосрочно понижение на кръвното налягане (с 5-10 mm Hg. Art.).

  Отслабването на този рефлекс поради някаква причина води до развитие на ортостатична хипотония. При рязка промяна в позицията пациентът чувства замаяност, шум или звън в ушите, гадене, "мухи" пред очите, в някои случаи може да се появи припадък..

  За диагноза се използва ортостатичен тест. Ако спадът на систолното кръвно налягане след покачване е по-голям от 30 mm RT. Арт., И диастоличен - 15 мм RT. Чл., И всичко това е придружено от горните симптоми, диагнозата на ортостатична хипотония е несъмнена.

  С ортостатичен тест ортостатичната хипотония може лесно да се диагностицира.

  В допълнение към първичната хипотония, ортостатичната хипотония може да се развие с вътрешно кървене, предозиране на ганглий блокери, удължена почивка в леглото, с увреждане на проводящите пътища на baroreflex в гръбначния мозък и периферните нервни образувания (тумори, амилоидоза, захарен диабет, гръбначен мозък, синдром на Shay-Draeger, Bradbury ).

  Хипотония с лекарства

  Има няколко групи лекарства, които понижават кръвното налягане, предозиране или нерационално и без лекарско предписание, което може да доведе до хипотония и необходимостта от спешни мерки. Като правило това са лекарства от категорията на лечение на хипертония (диуретици, АСЕ инхибитори, сартани, блокери на калциевите канали, алфа и бета блокери, лекарства с централно действие, нитроглицерин).

  В случай на хипертония и предозиране на лекарства, хипотония може да се каже и в случаите, когато налягането надвишава прага, определен за това заболяване. Факт е, че ако пациентът е имал налягане за дълго време на нивото 180/90, тогава неговото понижение дори до 130/80 mm RT. Изкуство. води до нарушена перфузия на жизненоважни органи (сърце, бъбреци, мозък).

  Симптоми на предозиране на антихипертензивни лекарства:

  • ортостатичен колапс;
  • преходни исхемични атаки;
  • зрително увреждане;
  • развитието на сърдечни аритмии;
  • повишени признаци на бъбречна недостатъчност.

  Неотложна помощ:

  • поставете пациента в хоризонтално положение за 2-3 часа;
  • въвеждането на специфични антидоти в случай на предозиране с определени лекарства, например, при предозиране на диуретици - интравенозно приложение на изотоничен разтвор, блокери на калциевите канали - калциев глюконат, месатон, допамин, норепинефрин и др.).

  Предотвратяването на свръхдоза антихипертензивни лекарства е да ги приемате само според указанията на лекар, липсата на самонастройка на дозата на лекарството, редовни посещения при вашия лекар, самоконтрол на кръвното налягане.

  Кога и как да се лекува хипотония

  Лечението на хипотонията не е лесна задача и не винаги е необходимо. Елиминирайте ниското кръвно налягане само в случай на патологична хипотония, когато симптомите му нарушават обичайния начин на живот. Терапията на вторичната хипотония се свежда до премахване на причините за нея, но лечението на първичната хипотония не винаги е успешно. В по-голямата част от случаите те се опитват да се справят с лекарствата, което е коренно погрешно. Първо, практически няма фармакологични лекарства, които могат да повишат налягането, което може да се приема дългосрочно в съвременната медицина. Второ, можете да се отървете от ниското кръвно налягане с помощта на някои нефармакологични методи и промени в начина на живот, откъдето трябва да започнете. Първичната хипотония се лекува от кардиолог, невролог, терапевт и семеен лекар.

  Видео за това как да се справите с хипотонията:

  Нелекарствени методи

  Първо трябва да оптимизирате ежедневието си. С помощта на прости хигиенни мерки можете да се отървете от ниско кръвно налягане:

  • съставете ясен ежедневен ред за себе си с рационално редуване на работа и почивка;
  • необходимост от достатъчно сън (нощен сън 7-8 часа);
  • не забравяйте да включите сутрин тонична гимнастика и водни процедури в рутината;
  • разходка на чист въздух до 2 часа на ден (колело, туризъм, друго активно забавление);
  • пълноценна и разнообразна диета (4-5 пъти на ден), докато диетата трябва да бъде обогатена с продукти, които могат да повишат кръвното налягане - животински протеин, сол, силен чай и кафе, какао, пикантни и пикантни ястия, но всичко това е в разумни граници ;
  • приемайте допълнителни витамини и минерали (А, С, калий, магнезий);
  • да откажете от лошите навици;
  • посетете психотерапевт, за да придобиете устойчивост на стрес, корекция на емоционалното състояние;
  • не се закачайте за състоянието си, по-добре е да използвате тази енергия за други цели, например, стартирайте хоби.
  При пациенти с хипотония всяка сутрин трябва да започва с тонизираща сутрешна гимнастика.

  Лекарствена терапия

  Както вече споменахме, няма ефективни и безопасни лекарства за повишаване на кръвното налягане. За тази цел се използват главно растителни и биологични невростимуланти - пантокрин, екстракт от елеутерокок, инфузия от лоза на китайска магнолия, женшен, ехинацея, екстракт от радиола, инфузия на аралия, заманича. Препоръчва се да се използват с инфузия на корен на валериана. Най-често срещаният режим на лечение е 30 капки Eleutherococcus половин час преди хранене 3 пъти на ден заедно с 200 mg витамин С.

  Положителен ефект може да се наблюдава при употребата на сапарал, кофеин (50-100 mg 2-3 пъти на ден), етимизол 100 mg 3 пъти на ден в продължение на 1 месец.

  Можете да постигнете повишение на налягането с употребата на кордиамин, стрихнин препарати, адренергични агонисти - месатон, ефедрин, минерали и глюкокортикоиди, но такова лечение е свързано с повишен риск от различни странични ефекти (само лекар трябва да го предпише, като прецени съотношението полза / риск).

  Екстрактът от елеутерокок трябва да се приема по 30 капки 3 пъти на ден преди хранене, за предпочитане сутрин, защото в някои случаи лекарството може да причини безсъние

  Физиотерапия

  Препоръчват се физиотерапевтични процедури, които имат общо тонизиращо действие и тренират съдовете:

  • електрофореза с разтвор на калциев хлорид, кофеин, месатон;
  • галванична яка според Shcherbak;
  • диадинамична терапия на цервикалните симпатикови ганглии;
  • контрастен душ и други водни процедури;
  • обща ултравиолетова радиация;
  • масаж и рефлексология;
  • дарсонвализация на скалпа.

  По правило хипотоничната болест е много от младите хора, с възрастта тя отминава сама по себе си. Затова хипотоничните пациенти трябва редовно да посещават лекар и да контролират налягането им, защото изкуственото увеличаване на него за дълго време може в бъдеще да доведе до развитие на хипертония, която вече е опасна, както за здравето, така и за живота.